EU Miljömärke

Säker för våra användare, barn, husdjur och miljön. Vi är stolta bärare av EU:s miljömärke för hållbar produktion.

Shop Eco FÄRG

EU:s miljömärke gör det lättare att fatta miljövänliga beslut.

För att kunna få EU:s miljömärke måste produkterna uppfylla strikta kriterier. Dessa miljökriterier har utarbetats av en expertgrupp. De tar hänsyn till hela livscykeln, från utvinning av råvaror till produktion, förpackning, transport, användning och avfall. Varje steg i en produkt med EU:s miljömärke övervakas för att fastställa om miljöpåverkan uppstår. Dessa standarder skyddar hela livscykeln och garanterar hållbarhet..

Den största miljöpåverkan uppstår vanligtvis när produkterna används. Då kommer kemikalierna i kontakt med människor och släpps ut i miljön via avloppsvatten och när förpackningar slängs. EU:s miljömärke minimerar användningen av farliga ämnen, t.ex. ämnen som kan vara skadliga för vattenmiljön. Ingredienser i produkterna är också biologiskt nedbrytbara, så de är mindre skadliga om de hamnar i avloppet. Förpackningarna minskas också så mycket som möjligt.

Märkningen har tilldelats tusentals olika produkter i Europa, bland annat tvål och schampo, babykläder, färg och elektriska apparater. Användbarhetskriterierna garanterar att produkten fungerar effektivt. På så sätt kan du vara säker på att din färg är effektiv och mer miljövänlig. Detta innebär också att vår färg är godkänd för användning på barnleksaker och möbler..