EU Miljømærke

Sikker for vores brugere, kæledyr og børn og for miljøet. Vi er stolte bærere af EU's miljømærke for bæredygtig produktion.

Shop Eco MALING

EU's miljømærke gør det lettere at træffe grønne beslutninger.

For at kunne få EU's miljømærke skal produkterne opfylde strenge kriterier. Disse miljøkriterier er udarbejdet af en ekspertgruppe. Her tages der hensyn til hele livscyklussen, fra udvinding af råmaterialer til produktion, emballage, transport, brug og affald. Hver fase af et EU-miljømærkeprodukt overvåges for at fastslå, om der forekommer miljøpåvirkninger. Disse standarder beskytter hele livscyklussen og garanterer bæredygtighed.

Den største miljøpåvirkning sker typisk, når produkterne anvendes. Her kommer kemikalierne i kontakt med mennesker og frigives til miljøet via spildevand og bortskaffelse af emballage. EU's miljømærke minimerer brugen af farlige stoffer, f.eks. stoffer, der kan være skadelige for vandmiljøet. Ingredienser i produkterne er også bionedbrydelige, så de er mindre skadelige, hvis de ender i kloakken. Emballagen er også reduceret så meget som muligt.

Mærket er blevet tildelt tusindvis af forskellige produkter i hele Europa, herunder sæbe og shampoo, babytøj, maling og elektriske apparater. Brugervenlighedskriterierne garanterer, at produktet fungerer effektivt. På denne måde kan du være sikker på, at din maling er effektiv og mere miljøvenlig. Det betyder også, at vores maling er godkendt til brug på børnelegetøj og møbler.